σκιά


σκιά
тень

Ancient Greek-Russian simple. 2014.